Aquest web utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre web i per recollir dades estadístiques.

Premi "REBUTJAR" per a rebutjar-les, "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, o "CONFIGURAR" per configurar-ne el seu ús.

Per consultar les cookies que utilitza el web vegi la nostra Política de cookies

 

Com a part del servei que prestem als nostre socis i la societat en general, oferim un recull d'informacions d'interès per als sectors involucrats en l'entorn de la producció agrària ecològica.

 
 
 
Normativa
 

Reglament (UE) 2018/848

El nou Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetat dels productes ecològics i pel que es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, que s'aplica des de l'1 de gener de 2022.

 
Descarrega el document
 

COM(2021) 141 Sobre el Pla d'Acció per al desenvolupament de la producció ecològica

El Pla d’Acció Europeu està pensat per aportar al sector de l’agricultura ecològica les eines adequades per assolir l’objectiu del 25% de les terres agrícoles dedicades a l’agricultura ecològica d’aquí a 2030. Presenta 23 accions estructurades entorn de tres eixos (impulsar el consum, augmentar la producció i seguir millorant la sostenibilitat del sector) per vetllar pel seu creixement equilibrat.

 
Descarrega el document
 
 
 
Publicacions, presentacions, etc.
 

Recull d’estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2022

Publicació anual del CCPAE sobre les dades d'inscrit, hectarees cultivades en ecològic, caps de bestiar, etc. Últimes dades del 2021 i evolució producció ecològica Catalunya des del 2000.

 
Descarrega el document
 

The World of organic agriculture STATISTICS & EMERGING TRENDS 2024

Publicació anual amb un recull de dades estadístiques de la producció agrària ecològica d'àmbit global.

 
Descarrega el document
 

Anàlisi de la caracterítzació i proyecció de la producció ecològica a Espanya, 2020

Estudi de periodicitat anual que realitza el Ministeri d'Agricultura i Pesca, actualitzant les dades de la producció agrària ecològica, tant d'estadístiques físiques, econòmiques i de consum, com de prospectiva.

 
Descarrega el document
 

Els principis de l'Agricultura Ecològica - IFOAM

Exposen els principis base de l'agricultura ecològica, que són la Salut, l'Ecologia, l'Equitat i la Precaució, elaborats des d'IFOAM.

 
Descarrega el document
 
1 2