Aquest web utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre web i per recollir dades estadístiques.

Premi "REBUTJAR" per a rebutjar-les, "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, o "CONFIGURAR" per configurar-ne el seu ús.

Per consultar les cookies que utilitza el web vegi la nostra Política de cookies

La LlotjaPAE.cat, una eina per agilitzar les relacions comercials del sector ecològic

 

La LlotjaPAE.cat és una plataforma en línia a disposició dels professionals del sector ecològic (productors, elaboradors, distribuïdors, càterings, restauradors, etc.) que vulguin contactar amb compradors o venedors potencials de productes i serveis relacionats amb la producció agroalimentària ecològica de manera àgil i efectiva.

La producció agrària ecològica ha experimentat un creixement important durant les últimes tres dècades des que es va reconèixer oficialment i regular mitjançant reglaments de la Unió Europea. Actualment es troba regulat pel Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics. D’acord amb les darreres estadístiques publicades, l’any 2022, Catalunya comptava amb 5.075 operadors i un total de 272.883 hectàrees certificades. Això demostra que ja no es tracta d’un sector petit i, com a conseqüència, les necessitats i oportunitats de comercialització dels productes també han canviat de forma considerable. Per donar unes dades sobre el volum de facturació del sector primari ecològic a Catalunya, segons l’Anàlisi del teixit comercial dels producte locals a Catalunya (2019), la última dada disponible l’any 2017 assolia un valor de gairebé 80 milions d’euros, mentre que el total de facturació dels operadors ecològics certificats a Catalunya s’apropa l’any 2021 als 1.200 milions d’euros, segons dades del CCPAE de 2021.

En aquest context, es va crear la LlotjaPAE.cat (www.llotjapae.cat) amb la idea d’esdevenir un mercat virtual a l'engròs del sector amb ofertes i demandes de productes ecològics, però també tots els inputs i serveis relacionats. És una iniciativa de l'Associació Empresarial per l’Agricultura Ecològica (AE2) impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, dins de les actuacions del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 i que s’ha renovat aquest 2023 tenint en compte l’actual crisis d’escassetat de tota mena.

Per “llotja” s’entén generalment un lloc on es reunien els mercaders i els comerciants per portar a terme les seves transaccions comercials. D’aquestes negociacions s’obtenien preus de referència per a altres ofertants o compradors que no acudien directament a les llotges. En l’actualitat, les sessions, per exemple de la Llotja de cereals (Llotja de Mar) de Barcelona, es continuen realitzant però els preus es regeixen principalment pel que passa a Chicago (borsa líder en la transacció de futurs de productes agraris derivats financers, antiga cambra de comerç creada l’any 1848) i altres places internacionals de referència, i només s’ajusten a cada mercat local.

La LlotjaPAE.cat és una plataforma en línia a disposició dels professionals del sector (productors, elaboradors, distribuïdors, càterings, restauradors, etc.) que vulguin contactar amb compradors o venedors potencials de productes i serveis relacionats amb la producció agroalimentària ecològica de manera àgil i efectiva. Hi entren productes frescos, elaborats, llavors, maquinària, fertilitzants, Pinsos, arrendament de terres, escorxadors i sales de desfer, assessoria... I cada vegada es fa també més necessari trobar una sortida per a subproductes o residus per a valorització i que es podrien publicar. Serveix tant per satisfer necessitats puntuals com ara oferir un excés d’estocs, però també per cercar i tantejar nous clients i proveïdors.

Com funciona?

Registre d’usuari: es pot registrar tot professional certificat per l’Autoritat de control corresponent -en el cas de Catalunya el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)- indicant les dades legals i el número d’operador. Es poden registrar també professionals no certificats que vulguin adquirir producte ecològic o que vulguin oferir insums o serveis no inclosos en la normativa de producció agrària ecològica.

En entrar a l’àrea personal es pot accedir a la informació detallada de totes les ofertes i demandes, incloent-t’hi les dades de contacte, ja que la plataforma no actua com a intermediari.

Publicar ofertes/ demandes: és un procés senzill, inclús des d’un dispositiu mòbil. Els passos a seguir en l’exemple d’una oferta són:

  • Fer nova Oferta
  • Seleccionar el tipus de producte o servei amb ajuda dels llistats desplegables
  • Indicar la quantitat disponible
  • Indicar el preu desitjat
  • Indicar altra informació d’interés
  • Seleccionar si es tracta d’una oferta temporal o permanent
  • Enviar


(article publicat a Extentius.cat, juliol, 2023)